our Services

Shraddh karm

 • Matrugaya Shraddh Pooja
 • Tirth Shraddh Pooja
 • Narayna Bali Shraddh Pooja
 • Nil Bali Shraddh Pooja
 • Matru/Pitru Tarpan Shraddh Pooja

Shanti karm

 • Mangal Dosh
 • Jeshtha Shanti
 • NAKSHATRA Shanti
 • Kalsharp Yog
 • Ashlesha Shanti
 • Amavashya Shanti
 • Vaidhrat Shanti
 • Gand/ Atigand Shanti
 • Nadi Dosh
 • Bhoomi Dosh Nivaran

Shubh karm

 • Vastu Pujan
 • Navchandi HavanShraddh Pooja
 • Katha Pujan
 • Lagurudra Havan (Pathatmak/ Homatmak)
 • Upnayan Sanskar
 • Dev Pratistha
 • Lagna

Astrology Service

 • Janm Patrika
 • Varsh Patrika
 • Shadvargy